lQP` - 5.1km 25m - Park-O Tour Hokkaido 2020 2 [OcXь] 2020N0724
 bOʕՓxPQRSTU
P3.4%0:4792؈   0:45W   0:47t   0:49qn   0:51XJb   0:52   0:52
PQ4.3%0:5983qn   0:57   0:59W   1:02؈   1:02   1:06FJq   1:07
QR7.6%1:45110   1:43qn   1:45؈   1:47W   1:52C   1:55t   1:58
RS2.5%0:3556qn   0:34W   0:35   0:35FJq   0:38؈   0:39X`n   0:41
ST3.6%0:4945؈   0:48   0:49qn   0:51W   0:51C   0:55XJb   0:57
TU2.9%0:4161qn   0:39؈   0:41W   0:42c   0:44C   0:44FJq   0:45
UV1.2%0:1631qn   0:16W   0:16   0:16t   0:17؈   0:17cz   0:18
VW2.1%0:3041qn   0:28   0:30W   0:31؈   0:33吼   0:35t   0:35
WX5.1%1:1055qn   1:08   1:11؈   1:12W   1:15C   1:16FJq   1:18
X102.9%0:4048qn   0:39؈   0:40   0:41W   0:42C   0:45FJq   0:45
10115.2%1:1278qn   1:10؈   1:13   1:14FJq   1:20W   1:21ɓg   1:25
11124.8%1:0670qn   1:06W   1:06   1:06؈   1:07C   1:11cz   1:13
12133.7%0:5154؈   0:49qn   0:50W   0:54   0:55t   0:57C   0:58
13143.0%0:4156qn   0:41   0:41؈   0:41W   0:42ɓg   0:43C   0:43
14156.9%1:36371؈   1:27cz   1:40FJq   1:41   1:45W   1:48ؒJ   1:52
15168.1%1:53324W   1:46   1:49FJq   2:03X`n   2:07t   2:11   2:13
16172.8%0:3958ɓg   0:38qn   0:39؈   0:39   0:40X`n   0:41W   0:41
17183.0%0:4251   0:41qn   0:42؈   0:43ɓg   0:44C   0:45XJb   0:48
18193.9%0:54102qn   0:53W   0:54؈   0:54C   0:55FJq   0:57   0:58
19205.9%1:22110qn   1:17؈   1:21W   1:27   1:27C   1:28ɓg   1:29
20215.5%1:16121W   1:14qn   1:17؈   1:18R{   1:19ؒJ   1:20ɓg   1:20
21228.0%1:52191qn   1:50W   1:52؈   1:53C   1:58FJq   1:59ɓg   2:02
223.9%0:5494   0:52؈   0:53FJq   0:57W   0:59X`n   1:01ɓg   1:01
v100.0%0:23:09100؈0:23:380:24:08W0:24:25qn0:24:41FJq0:26:08C0:26:10

Made with bvRobgQ (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.