la - 3.1km 20m - Park-O Tour Hokkaido 2020 2 [OcXь] 2020N0724
 bOʕՓxPQRSTU
P6.2%2:03100J   2:03     
PQ2.9%0:58100J   0:58     
QR4.3%1:26100J   1:26     
RS5.0%1:40100J   1:40     
ST1.6%0:31100J   0:31     
TU4.1%1:21100J   1:21     
UV5.8%1:55100J   1:55     
VW1.7%0:34100J   0:34     
WX7.2%2:23100J   2:23     
X106.0%2:00100J   2:00     
10114.0%1:19100J   1:19     
11122.8%0:56100J   0:56     
12134.6%1:31100J   1:31     
13146.2%2:03100J   2:03     
14151.1%0:22100J   0:22     
15168.2%2:44100J   2:44     
16177.4%2:28100J   2:28     
171811.4%3:47100J   3:47     
189.4%3:07100J   3:07     
v100.0%0:33:08100J0:33:08     

Made with bvRobgQ (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.